איר קען זיין אַ קינסטלער וואָס וואָלט ווי צו באַקענען זיך און דיין אַרבעט דאָ, אָדער איר זענט אַ געשעפט מיט אַ מיסיע צו שילדערן.